Our Recent Posts

Archive

Tags

Design for helse – fasilitering for aktive, informerte og involverte pasienter

Designstudenter prosjekter tilknyttet CCSDI I høstsemesteret 2018 jobbet 4.års designstudenter ved Institutt for design med prosjekter tilknyttet «Den aktive, informerte og involverte pasienten». Dette er et av de utvalgte temaene i CCSDI. Prosjektene ble gjennomført i faget «Design for samfunn». Faget handler om hvordan designere, gjennom metoder, verktøy og teori, kan utforske samfunnsrelaterte spørsmål og bidra til positiv endring. Et overordnet mål er at studentene utvikler kritisk tenkning rundt designernes rolle i dagens samfunn. De skal lære å bruke designmetoder som inspirerer til aktiv medvirkning for å kunne skape nye og verdiskapende produkter og tjenester som gagner samfunnet som

 

123-456-7890

©2018 by CCSDI. Proudly created with Wix.com