Our Recent Posts

Archive

Tags

Use of co-creative service design to develop Future Health services

Future Health services require the use of new technology and new solutions. The need for reorganization and more efficient utilization of available resources are increasing, both for hospitals and the local health services taking place in the municipalities. At the same time as the overall services are to be renewed and rationalized, it is a principal objective in health policy to create "the patient's health service". But how do we find good solutions? This article is also available in Norwegian (pdf). Service design/ design thinking is a methodical approach for developing innovative solutions based on real user-needs, and where co-creation contributes to solutions that can be integrated in

Highligts fra CCSDI-konferansen 2019!

Det var til utsolgt hus, og med fullt oppmøte og stort engasjement da CCSDI inviterte til konferansen med tema «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?» Her følger en kort oppsummering fra vår side, vel vitende om at den viktigste og mest presise oppsummeringen ble gjennomført i de avsluttende samtalene på konferansen, der deltakerne sammen diskuterte dagens konferanse med den de satt sammen med. CCSDI-konferansen 2019 ble åpnet av Anita Das, forskningsleder ved SINTEF Digital og prosjektleder for CCSDI. Hun ønsket velkommen og innledet med å fortelle om bakgrunnen og formålet med Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation. En klynge som per dags dato b

 

123-456-7890

©2018 by CCSDI. Proudly created with Wix.com