top of page

From Crisis to Creativity and Innovation - How people, healthcare and societies respond to global disruptions, and the impact for future solutions.
November 2nd, 2022 Dokkhuset, Trondheim

The second CCSDI conference took place in the middle of the Covid-pandemic. About half a year after the pandemic outbreak, various CCSDI-partners share their experiences and thoughts on how the pandemic had urged them to change and what they have learned from this. Due to the covid-outbreak, this conference was organized as a hybrid-conference.

A multidisciplinary group of speakers from various sectors spoke at the event; health services, business, volunteering, university, and the research sector. Each of them working with service design and co-creation for the healthcare sector. Additionally, we organised a panel discussion themed: "From crisis to new everyday life - How to maintain the power of innovation?", and a Pecha Kucha session where master-students presented related projects.

Below you can find more information about the program, as well as links to videos from the presentations that were held during the conference. 

program page 1.png
program page 2.png

Videos from the presentations can be accessed below. Streaming production by Valkyrien Productions. 

Innovative løsninger innen kreftomsorgen Hanne Hovde Bye og Therese Høstad, Kreftforeningen

Fremtidens digitale utadvendte sykehus - Et paradigmeskifte for helseforetakene i Midt-Norge Jarl Reitan, tjenestedesigner ved St. Olavs hospital

Digitale helsetjenester fra «nice to have» til «need to have» Anders Melbye, Checkware

StimuLab - Brukerorientert offentlig innovasjon. Erfaringer fra frontlinjen Benedicte Wildhagen, DOGA

Youth driving multi-stakeholder policy innovation: From physical to digital co-creation Florencia Aguirre, EAT Foundation and Manuela Aguirre, Designit

Vilje Bionics - Utvikling av et motorisert eksoskjellet til pasienter med kraftsvekkelse i arm Vårin Vaskinn, Vilje Bionics

Hvordan transformere opplevelser til den digitale verden Merete Bertheau, masterstudent i industriell design, NTNU

Hadders Orchestra, Musikalsk innslag I 

Hadders Orchestra består av musikere fra Trøndertun Folkehøgskole.

Min T2D: Helhetlig og personsentrert tjeneste på avstand Mari Mørkeset Sandbakk, Helseinnovasjonssenteret

Nærmere fra hverandre - Hvordan det å jobbe fra hverandre førte oss nærmere brukeren

Jonas Asheim, Nice Industridesign

Panelsamtale: Fra krise til ny hverdag – hvordan opprettholde innovasjonskraften?

Samskaping in progress: Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Jonathan Romm, Halogen

Utvikling av animasjonsfilmer for å trygge barn i tannbehandling

Ingrid Berg Johnsen, Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Null hull - Design av en digital tjeneste for barn med tannbehandlingsangst Astrid Vik og Therese Federl, masterstudenter i informatikk, NTNU

Åpning av konferansen Anita Das, forskningsleder ved SINTEF Digital og prosjektleder for Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation (CCSDI) og Marikken Høiseth, førsteamanuensis ved Institutt for design, NTNU.

Hadders Orchestra, Musikalsk innslag II

Hadders Orchestra består av musikere fra Trøndertun Folkehøgskole.

bottom of page