top of page
20220428-coreflect-konferanse-illustrasjon3.png

CoReflection - Reflections on Service Design, Methods and Innovation in Health
June 2nd, 2022 @ DOGA, Oslo

Welcome to the Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation Closing Conference! The third, and final CCSDI conference will be held at Doga in Oslo on the 2nd of June 2022.

 

This years theme is CoReflection - reflections on service design, methods and innovations in health.


The conference is relevant for those who are interested in service design, innovation and health.

The conference is a unique opportunity to hear about service design in health from different perspectives: This is the place where the public health services, design agencies, service providers, research and development environments, and volunteering meet - and we get to hear, discuss and reflect on service design, methods and innovations in health.


Tickets are available now, reduced price until May 1:

https://ccsdi.hoopla.no/sales/coreflection2022 

Below you can find the program. Since most speakers at the conference will speak Norwegian, the majority of the program is presented in Norwegian.

The program can also be downloaded here: 

CoReflection 2022.jpg

Videos from the presentations can be accessed below. Streaming production by Valkyrien Productions. 

Velkommen til CoReflection 2022!

Anita Das, Seniorforsker, SINTEF Digital, avdeling helse og Marikken Høiseth, Førsteamanuensis, NTNU, institutt for design 

CoRefleksjon i samskapende prosesser 
Sesjonleder: Anita Das, Seniorforsker, SINTEF Digital, avdeling helse

Hva kjennetegner rammeverk for evaluering av
samskapende prosesser?
- Marikken Høiseth, Førsteamanuensis, NTNU, institutt for design

Digital tools for reflection on co-creation activities - Victoria Ahmadi, masterstudent ved NTNU, Institutt for datateknikk og informatikk

The CoReflect Toolkit, evaluating co-creative sessions - Jonathan Romm, Senior designer & partner, Halogen/Førsteamanuensis AHO

Involvering og samskaping
Sesjonleder: Sesjonsleder: Trond Halvorsen, Forsker, SINTEF Digital

Brukerrollen i samskaping - Therese Høstad, Rådgiver, Kreftforeningen

Hvordan tilrettelegge for samskaping av helsetjenester? - Jonathan Romm, Senior designer & partner, Halogen/Førsteamanuensis AHO

Do no harm for Design - Giulia Bazoli, Lead UX Designer, Designit

Samarbeid i praksis – designerfaringer fra innsiden - Hanne Ekran Thomassen, Innovasjonsrådgiver og tjenestedesigner, St.Olavs Hospital

Enhancing participation with public services online for young people with disabilities: an accessibility challenge - Janne Liaaen, Universitetslektor INB, NTNU

Verdien av design i helse 
Sesjonsleder: Kristian Onarheim, Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge

Fra brukerorientert til systemorientert design. En refleksjon om samskapende design fra tjenesteutvikling til systemutvikling - Heidi Wang, Daglig leder, NOEN AS

Dialogsamtale: hvordan kan tjenestedesign bidra til brukerorienterte tjenester i praksis? - Kristian Onarheim, Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge og Lene Godager Kaas, Senior leder og tjenestedesigner, PwC

Behovsstyrt helsetjeneste - Christer Jensen, Innovasjonsrådgiver, Helse Møre og Romsdal

CoReflection 2022
Hva har vi gitt?Hva har vi fått?
Hva har vi skapt? og Hva har vi med oss videre?

CoReflection 2022 - en tilbakeblikk

Anita Das, Seniorforsker, SINTEF Digital, avdeling helse og Marikken Høiseth, Førsteamanuensis, NTNU, institutt for design 

Visualisering i praksis 
Sesjonsleder: Merete Rørvik, Senior forretningsutvikler, SINTEF Digital, avdeling helse

Om visualisering - Jonas Asheim, Senior produkt-og tjenestedesigner, Nice  Industridesign

Visualisering i design av hjemmesykehus. Én tjeneste på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten - Inger Stokke, Prosjektleder, Sykehuset i Kristiansund, Mari Mørkeset Sandbakk, Tjenestedesigner, Helseinnovasjonsenteret og Silje Bøthun, Forsker, SINTEF Digital, avdeling helse.

bottom of page