top of page

Minimal Title

  • Anita Das, Carlijn Vis / SINTEF

Program CCSDI-konferansen 2020


På konferansen blir det bidrag fra ulike aktører: Helsetjenestetilbydere, næringslivsaktører, frivilligheten, universitetssektoren, og instituttsektoren.

Utvalgte bidragsytere fra programmet:

Innovative løsninger innen kreftomsorgen:

Fra oppmøtebaserte til digitale møteplasser v/Therese Høstad, Kreftforeningen

Kjøretjenesten v/ Hanne Hovde Bye, Kreftforeningen


Min T2D: Helhetlig og personsentrert tjeneste på avstand v/Mari Mørkeset Sandbakk, Helseinnovasjonssenteret


Fremtidens digitale utadvendte sykehus: Et paradigmeskifte for helseforetakene i Midt-Norge v/Jarl Reitan, St.Olavs Hospital


Nærmere fra hverandre - Hvordan det å jobbe fra hverandre førte oss nærmere brukeren v/ Jonas Asheim, Nice Industridesign


Digitale helsetjenester fra «nice to have» til «need to have» v/Checkware


Youth driving multi-stakeholder policy innovation: From physical to digital co-creation v/Florencia Aguirre, EAT & Manuela Aguirre, Designit & AHO


Stimulab: Brukerorientert offentlig innovasjon - erfaringer fra frontlinjen v/Benedicte Wildhagen, Doga


Det blir panelsamtale som fasiliteres av Merete Rørvik, SINTEF.

Paneldeltakere: - Dag Svanæs (NTNU) - Heidi Wang (Noen AS) - Christer Jensen (HMR)


Pecha Kucha presentasjoner:

- Vilje Bionics – Utvikling av et motorisert eksoskjelett til pasienter med kraftsvekkelse i arm v/Vårin Vaskinn, masterstudent NTNUs Entreprenørskole.

- Digital skills and the use of m-Health to communicate with health professionals among deaf adults in Norway and Turkey. v/ Birte Frafjord, sykepleier og masterstudent i folkehelse, NTNU.

- Null hull – Hvorfor og hvordan vi designer en digital tjeneste for barn med tannbehandlingsangst. v/ Astrid Vik og Therese Federl, Masterstudenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU.

Årets event gjennomføres på Dokkhuset i Trondheim, deler av konferansen blir streamet. De fleste presentasjonene blir på norsk, kun enkeltforedrag på engelsk. Konferansen arrangeres av Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation.


Påmeldingsinformasjon kommer. Deltakelse på dokkhuset kr 500,- Streaming = gratis


Event på Facebook


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page