top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Avstandsoppfølging på avstand - Et StimuLab prosjekt for varig endring av helsetjenesten

Kjersti Bliksås Winsnes, tjenestedesigner i PwC Norway presenterte 'Avstandsoppfølging på avstand - Et heldigitalt StimuLab prosjekt for varig endring av helsetjenesten' på CCSDI-konferansen 2020.


Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer med økt aldrende befolkning, krav til digitalisering og nye måter å jobbe på. I dette prosjektet har vi i PwC sammen med oppdragsgiver; Helse-Midt Norge hatt som mål å styrke den totale satsingen på medisinsk avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten. Gevinster av prosjektet vil være mindre belastning for pasienter, redusert reisetid og kostnad på pasientreiser, redusert miljøfotavtrykk samt mer tilgjengelige helsetjenester for alle - der de er.


Gjennom bred brukerinnsikt og bruk av tjenestedesignmetodikk har vi laget et veikart som et verktøy for systematisk implementering, adopsjon og forankring av videokonsultasjon i klinikkene. Varig endring kommer ikke med quickfix eller pandemi! Samtidig har vi erfart at pandemien har ført til varig endring i måten vi samarbeider på digitalt. I et prosjekt med mange involverte på tvers av geografi - har vi jobbet tett - på avstand!


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.

Videre følger presentasjonen som Kjersti Bliksås Winsnes holdt på CCSDI-konferansen 2020.

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions


Lenke til videoen: https://youtu.be/y1qsiUWtY5M

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page