top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CCSDI podkast, episode 2: Hva skal til for at næringslivet lykkes med innovasjoner i helsetjenesten?


Vi lever lengre og har et skrikende behov for flere varme hender. Kan næringslivet bidra ved bruk av IT/teknologi i helsetjenesten? Stig Husby, Chief Technology Officer i Checkware drar oss gjennom en spennende utvikling fra 70 – tallet og fremover i tid.


I denne episoden snakker Jonas, Marikken of Anita med Stig. Han er en "Old School" - programmerer, oppvokst med Commodores 64 på 80-tallet. Vi får i denne episoden svar og refleksjoner fra Stig på sin vei fra IT-verdenen på 70-tallet frem til i dag. Han som teknolog og innovatør i næringslivet, jobber i nært samarbeid med helsetjenesten, for å lykkes med bedre produkter og løsninger for innbyggerne. Stig er svært opptatt av brukeropplevelsen og den visuelle delen av IT. Han ser et stor potensial i "Tale i rommet", og mener at tale-interaksjoner er enklere enn VR.


"For å lykkes må man sette seg så godt inn i problemet slik at man er helt sikker på hva utfordingsbildet handler om.Vi har en tendens til å gå på løsning for tidlig. Det viktigste er å møte aktørene og kommunisere lenge nok med det, til at man forstår hele problemstillingen".


Stig sier også at for å lykkes med en innovasjon, kan man gjenbruke tjenester og produkter. Han viser til transaksjonsorienterte systemer som har vært gjengangere i hans prosjekter; Eks.: billettsystem, faktura, fortolling og skjema. Han er også svært opptatt av at vi ikke kan kalle det en innovasjon før produktet eller tjenesten er tatt i bruk og nyttiggjort.


Lengde: 36 minutter 31 sek
Comments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page