top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CCSDI podkast, episode 4: Fra prosjektsøknad til implementering, skalering og spredning

I denne episoden snakker Anita, Jonas og Marikken med Bjarte Bye Løfaldli; Leder FoUI og Mari Mørkeset Sandbakk, tjenestedesigner, begge fra Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund. De tar oss med på en reise i prosjektarbeid fra søknad til implementering og skalering. Overordnet betegner de prosjektet som "Hospital at Home", selv om det i utgangspunktet har tittelen "Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet ". Ideen: Sykehuset i Kristiansund kom til Helseinnovasjonssenteret og la fram en utfordring: " Sykehuset hadde for mange liggedøgn av pasienter som kun skulle få intravenøs antibiotikabehandling". Det var en konkret utfordring med en relativ enkel teknologi, sier Bjarte. Vi fikk innovasjonsmidler fra Helse Midt Norge. Tjenestedesign fikk en stor betydning for prosjektet.


Etter hvert som tjenesten skulle implementeres i flere kommuner ble utfordringen å skreddersy tjenesten til de lokale forhold. For å kunne spre tjenesten videre er det viktig å dokumentere hva som gjøres underveis. Bjarte sier at de ser at en generisk løsning kan by på utfordringer i et land med så mange ulike kommuner.

Bjarte og Mari sier at de tar med seg mye lærdom og nytteverdi av prosjektet inn i nye prosjekter. Eksempelvis prosjektet "Min Type 2 diabetes". De tenker gjenbruk, deler og overfører kunnskap i til nye prosjekter. De jobber målrettet med medarbeiderdrevet innovasjon. Bjarte påpeker at forankrings-prosessen er viktig, og at det ikke er en engangsjobb.Tid: 52 min 49 sekund


bilde: Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund

Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI og Mari Mørkeset Sandbakk, Tjenestedesigner. Begge fra Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund.


Comments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page