top of page

Minimal Title

  • carlijnvis

CCSDI temamøte: Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap


Vi inviterte til tematmøte den 26.november 2021 der pwc var vertskap. Videre følger kort intro om prosjektet:

Prosjektet "Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap" er et StimuLab-prosjekt som handler om å få spesialisthelsetjeneste, kommune og Nav til å samhandle bedre om pasienter med utfordringer innen rus og psykiatri. Ved å kombinere tjenestedesign og organisasjonsutvikling har visatt brukernes opplevelser og behov i kontekst av organisatoriske rammer som mål og strategi, kultur og organisering. 

Gjennom den utforskende diagnosefasen identifiserte vi at overgangene er særlig kritiske punkter i brukerreisen. Med det som utgangspunkt har vi samskap et helhetlig konsept som nå er i pilot og som avsluttes i slutten av oktober. I tillegg til å levere et helhetlig konsept skal vi levere en modell for hvordan jobbe med innovasjon i arbeidet med helsefelleskap, en modell som setter brukeren i fokus, som inkluderer likeverdige partnere og som kan gjenbrukes og overføres.  

Modell for innovasjon i helsefellesskap; Prinsipper og Prosess

Om foredragsholderne:

Anne Hilde Bjøntegård, Prosjektleder, ekspert ressurs helsetjenester, forvaltning og organisasjonsutvikling. Anne Hilde har mer enn 30 års erfaring fra sykehus, som intensivsykepleier og som leder på ulike nivå. Hun brenner for brukermedvirkning og brukerperspektiv innen helse, og for å bidra til positive endringer for de det gjelder, nemlig brukere og ansatte i tjenestene. I Pwc har Anne Hilde jobbet med flere prosjekt innen spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Anne Hilde er bransjeleder for helseområdet i PwC Norge.

Lene Godager Kaas, Ledende tjenestedesigner. Lene er en erfaren tjenestedesigner som trives best når hun kan dykke ned i komplekse problemstillinger der tverrfaglig samarbeid er en nøkkel for å finne de gode løsningene. Hun kombinerer kompetanse innen organisasjonspsykologi og tjenestedesign og bidrar med en dyp forståelse for atferden og behovene til menneskene som bruker en tjeneste og til de som jobber med å levere den. Hun jobber fra innsikt til implementering og har erfaring både fra privat og offentlig sektor. Akkurat nå jobber hun, i tillegg til prosjektet vi skal snakke om nå, med å hjelpe direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) med å jobbe mer brukerorientert og utforskende.

Videre følger opptak fra temamøtet.

Selve presentasjonen kan bli lastet ned her:

Presentasjon PwC - Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap
.pdf
Download PDF • 14.11MBEnkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page