top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CoReflection 2022, sesjon 2: Involvering og samskaping

Den andre session på CoRefection konferansen hadde som Involvering og samskaping som tema. Sesjonleder var Trond Halvorsen, Forsker, SINTEF Digital.


Det er ulike former og grader av deltakelse og involvering i utforming og utvikling av nye tjenester. I denne seansen tar vi for oss ulike tilnærminger for hvordan deltakelse og involvering kan ivaretas i prosjekt og utviklingsprosesser.


Therese Høstad, Rådgiver, Kreftforeningen snakket om Brukerrollen i samskaping.

Therese Høstad er rådgiver i Kreftforeningen med ansvar for brukermedvirkningsarbeidet i Midt-Norge. Hun har kompetanse innenfor prosess- og prosjektledelse med en spesiell interesse for medvirkningsprosesser på tjenestenivå og i forskning. Ansvarlig for prosjektsamarbeid med Sintef/DIPS knyttet til digitale pasientapplikasjoner og med St. Olavs Hospital knyttet til helsekompetanse hos minoriteter. Hun er utdannet lektor i sosiologi, og har jobbet flere år i Osloskolen med læringsmiljø og medvirkningsarbeid.


Videoen til Thereses presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions


Lysbildene til Therese sin presentasjon kan lastes ned som pdf:

4. Therese
.pdf
Download PDF • 636KB

Kristine Holbø, innovasjonsrådgiver og tjenestedesigner, St.Olavs Hospital snakket om Samarbeid i praksis – designerfaringer fra innsiden.


Kristine er tjenestedesigner og innovasjonsrådgiver ved St.Olavs hospital. Bidrar med tjenestedesign på ulike nivåer i helseforetaket; i innovasjonsprosjekter, i strategiarbeid og i kunnskapsutvikling. Er utdannet ved Institutt for Design, NTNU og har nylig levert en phd. innen brukersentrert design med fokus på involvering av personer med demens i designprosessen. Jobbet i avdeling Helse i SINTEF fra 2004-2020. Har bred erfaring med prosjektarbeid og ledelse av innovasjonsprosjekter i helsesektoren, med særlig vekt på digitale helsetjenester.


Obs: På grunn av at Kristine måtte medle avbudd, overtok hennes kollega Hanne Ekran Thomassen for Kristine. Hanne har samme stilling som Kristine.


Videoen til Hannes presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions

Lysbildene til Hanne sin presentasjon kan lastes ned som pdf:

5. Hanne - Kristine
.pdf
Download PDF • 2.01MB

Jonathan Romm Senior designer & partner, Halogen/Førsteamanuensis AHO snakket om Hvordan tilrettelegge for samskaping av helsetjenester?


Jonathan skal dele sine erfaringer ved bruk av midlertidige tjenestedesignlabs i helsesektoren. Sesjonen vil adressere sentrale avveininger knyttet til utøving av helsetjenestedesign og etablering av fysiske og sosiale rom for å støtte opp om nytekning i forbindelse med innovasjonsprosesser i helse.

Jonathan Romm er en av landets ledende spesialister innen helserelatert designdrevet innovasjon. Han jobber både som senior tjenestedesigner i designbyrået Halogen og som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Jonathan har tidligere ledet mastergradskurset Service Design på AHO. Han har i tillegg ledet og deltatt i flere forskningsprosjekt knyttet til utvikling av tjenestedesignmetodikk. Romm forsvarte sin doktorgradsavhandling i desember i fjor om bruk av designlabs for å styrke tjenestedesign i helsesektoren. Jonathan har mange års erfaring innen tjenestedesign for både private og offentlige helsetjenesteleverandører. Med utgangspunkt i brukernes behov og organisasjonens strategier og rammebetingelser er Jonathan opptatt av design for innovative, brukerorienterte, gjennomførbare og levedyktige helsetjenester.


Videoen til Jonathans presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions

Lysbildene til Jonathan sin presentasjon kan lastes ned som pdf:Janne Liaaen, Universitetslektor INB, NTNU snakket om Enhancing participation with public services online for young people with disabilities: an accessibility challenge


Janne Liaaen er ergoterapeut. Hun jobber for tiden som foreleser og underviser i ergoterapi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og jobber også med å fullføre en Ph.D i helsevitenskap. Studiens mål var å generere mer kunnskap om hvordan unge mennesker med nedsatt funksjonsevne opplever å bruke IKT for å komme i kontakt med helse- og sosialtjenester.


Videoen til Jannes presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions

Lysbildene til Janne sin presentasjon kan lastes ned som pdf:

7. Janne Liaanen - CCSDI presentation
.pdf
Download PDF • 209KB

Giulia Bazoli, Designit snakket om Do no harm for Design.


Giulia, UX Lead at Designit Oslo, has over 10 years of experience across user research and UX design, collaborating with organisations in the private and public sectors such as the UK Government, Spotify, and DNB. Besides her design experience, Giulia has been active in the Diversity, Equity and Inclusion world since many years. She has presented in many occasions her ‘Design & Equality’ talk, acted as DEI champion for the past 2 years in the Oslo studio, and together with Dr Pardis Shafafi is developing a Do No Harm framework to raise a more intentional approach within design.


Design is always an act of power, and as designers we need to be aware of what our actions might lead to. This session is an introduction to put into focus potential risks, coming up with adequate measures to address them and mitigate the unintended consequences of our design practice.


Videoen til Giulias presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions


Lysbildene til Guilia sin presentasjon kan lastes ned som pdf:

8. G.Bazoli
.pdf
Download PDF • 8.30MBComments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page