top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CoReflection 2022, sesjon 3: Verdien av design i helse

Kristian Onarheim, Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge ledet sesjonen om 'Verdien av design i helse'.Heidi Wang, Daglig leder, NOEN AS snakket om Fra brukerorientert til systemorientert design. En refleksjon om samskapende design fra tjenesteutvikling til systemutvikling

Heidi Wang opererer i feltet sosialt entreprenørskap, der selskapets formål er å løse samfunnsutfordringer gjennom å skape lønnsomme og bærekraftige innovasjoner. I Norge betyr det ofte at det offentlige er involvert, særlig fordi vi har et godt utbygd velferdssystem. For NOEN sin løsning så er personer med kognitiv svikt, pårørende, kommuner, jobbsøkere og NAV sentral i løsningen. I det første Forskningsrådsfinansierte forskingsprosjektet vårt /deres ? var hoved fokus å utvikle tjenesten (2012-15) i inneværende NFR-finansierte prosjekt er målet utvikle en  løsning for kontinuerlig samskaping i en velferdsmiks – en løsning der bruker, privat leverandør og offentlig anskaffer samskaper for kontinuerlig individuell tilpasning. Heidi reflekterer over forskjellene mellom brukerorientert design og systemorientert design.  


Videoen til Heidi sin presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions.


Lysbildene fra Heidi sin presentasjonen kan lastes ned som pdf:

9. Heidi -
.pdf
Download PDF • 1.81MB

Christer Jensen, Innovasjonsrådgiver, Helse Møre og Romsdal snakket om Behovsstyrt helsetjeneste


Christer er innovasjonsrådgiver i Hele Møre og Romsdal og 20% forsker ved NTNU; bakgrunn som medisinsk fysiker med doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU. Jobber i hovedsak med å flytte helsetjenester nærmere pasientene gjennom digitale helsetjenester. Jobber kunnskapsbasert med fokus på brukerne.

Videoen til Christer sin presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions.


Lysbildene fra Christer sin presentasjonen kan lastes ned som pdf:

10. Christer Jensen
.pdf
Download PDF • 898KB

Kristian Onarheim, Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge og Lene Godager Kaas, Senior leder og tjenestedesigner, PwC holdt en Dialogsamtale om verdien av tjenestedesign i helse.

Kristian og Lene diskuterer ulike aspekt omkring verdien av design i helse. Samtalen tok utgangspunkt i arbeid med helsefellesskap.

Kristian er assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge. Kristian er spesialist i allmen- og samfunnsmedisin som arbeider som Assisterende fagdirektør / seksjonsleder i Helse Midt-Norge RHF. Han har bred erfaring fra kommunal forvaltning og helseadministrasjon og har ledet flere større omstillingsprosjekter innen helsetjenesten med spesiell fokus på helsetjenesteutvikling. Fagavdeling omfatter utdanning, forskning, helsefag og innovasjon. Han har spesielt ansvar


for samhandling (mellom forvaltningsnivåene og helseforetakene samt mellom helseforetakene), fagressurs innen IKT-porteføljestyring og Helseplattformen (journalsystem) . #Digital transformation #Change management #Partnering With GPs and Primary Health Care


Annen erfaring er styreerfaring fra frivillig (Trondheim Turistforening) og offentlig sektor (TK-Midt og Pasientreiser HF). Han innehar erfaring og formal kompetanse innen offentlige anskaffelser av eksterne helsetjenester og har bred erfaring innen prosjektgjennomføring både på lokalt, regionalt og interregionalt nivå i helsetjenesten. God kjennskap og bredt nettverk innen primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen regionalt og nasjonalt.

Han har tidligere arbeidet som sykehuslege i underordnet stilling ved Bærum sykehus (Helse Sør-Øst) og kommuneoverlege (Public Health Officer) og fastlege/legevaktslege i distrikt.


Lene Godager Kaas er en erfaren tjenestedesigner som trives best når hun kan dykke ned i komplekse problemstillinger der tverrfaglig samarbeid er en nøkkel for å finne de gode løsningene. Hun kombinerer kompetanse innen organisasjonspsykologi og tjenestedesign og bidrar med en dyp forståelse for atferden og behovene til menneskene som bruker en tjeneste, og til de som jobber med å levere den. Hun jobber fra innsikt til implementering, og hjertet banker ekstra hardt for problemstillinger som bidrar til å løse de store samfunnsflokene. Et av hennes hjertebarn er Stimulab-prosjektet "Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap" som omhandler å få spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og Nav til å samhandle bedre, slik at man leverer mer helhetlige og bedre helsetjenester til personer med rus og psykiatriutfordringer.


Videoen til Kristian og Lene sin presentasjon kan ses her:

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions.


Lysbildene fra Kristian og Lene sin presentasjonen kan lastes ned som pdf:

Kristian Onarheim
.pdf
Download PDF • 760KB

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page