top of page

Minimal Title

  • Therese Høstad

Covid-19 + kreftomsorg = nye digitale tilbud


Koronapandemien og beskjeden om at alle måtte holde seg hjemme, var tøff å få for mange. Men særlig for kreftpasienter. Med nedsatt immunforsvar som følge av kreftbehandling, kunne de få smitten lettere, og få et alvorligere sykdomsforløp når de blir smittet av covid-19.


Kreftforeningen stengte umiddelbart ned alle sine kreftomsorgstilbud. Vi fikk mange bekymrede henvendelser fra mange pasienter og pårørende som var redde for smitten, og som valgte å isolere seg hjemme. Men kreft tar ikke pause.


Hele organisasjonen måtte tenke nytt på hvordan kan vi hjelpe kreftpasientene og deres pårørende best mulig i denne nye hverdagen, samtidig som vi ivaretar smittevernet. Hvordan skulle vi klare å møte nye behov? Hvordan skape møteplasser selv om brukerne våre er hjemme?

I likhet med resten av landet, ble organisasjonen og tilbudene digitalisert i rekordfart. Løsninger som tidligere hadde vært omtalt som fjern eller umulig ble nå en realitet. Kreftforeningen har alltid vært opptatt av å tilby sine omsorgstjenester nært der folk bor. Nærhet gjør det lettere å delta. Men det er også lettere å identifisere seg i lokale initiativ.


Her i Midt-Norge ble det viktig å ivareta disse lokale møteplassene. Kreftrammede har behov for å møte hverandre, selv om koronaviruset herjet. Og ikke minst de frivillige som arrangerer møteplassene ønsket å være tilstede og hjelpe de som trengte det mest.


Dette ble utgangspunktet for å digitalisere vår møteplass Temakafé. Lavterksel-tilbudet er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte. På Temakafeen tar vi opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft. Det er våre frivillige som planlegger og tilrettelegger aktiviteten. I tillegg er det til faglig eller kulturelt innslag på hver kafé.


I løpet av våren digitaliserte vi Temakafeene i Steinkjer, Røros og på Frøya. Her vi fikk mulighet til å oppdatere deltakerne på hva som skjer i Kreftforeningen i koronatid, svare på spørsmål om kreft og korona, og vi inviterte inn eksterne foredragsholdere med ulike tematisk innhold.


Med dette som utgangspunkt begynte ballen å rulle. Vi arrangerte flere digitale temalunsjer på vårt Vardesenter på St. Olavs, og vi bygget et eget studio på kontoret. Slik kunne vi tilrettelegge for å ha digitale seminar for helsearbeidere. Denne gruppen har ofte mindre fleksibilitet i sin hverdag, til å delta på seminar midt i arbeidsdagen. Og det siste året, har man enda større restriksjoner på eksterne møter. Ved å delta digitalt rett fra «pauserommet» ble det mye enklere å få påfyll av ny kunnskap og utvikling. Med de digitale møtene ble kompetansen mye lettere tilgjengelig.


Mange kreftpasienter uttrykte at de var redde for å dra til sykehuset for å få kreftbehandling. De var redde for å bli smittet når de beveget seg utenfor hjemmet. Kreftbehandlingen påvirker hele kroppen, kvalme, svimmelhet og diaré, er ikke uvanlige reaksjoner etter behandling. Kreftforeningen fikk høre at det å komme seg trygt til kreftbehandling var vanskelig for mange. Særlig for dem som var avhengig av offentlig transport.

Slik ble Kreftforeningens kjøretjeneste født. Det var vanskelig å stå og se på at kreftpasienter kviet seg for å få kreftbehandling, i frykt for å få korona. En ny tjeneste var helt nødvendig.


Som på våre Temakafeer, er det våre frivillige som kommer hjem til kreftpasientene og kjører dem trygt til og fra sykehus, legekontor og apotek. Tilbudet er nå spredt til hele landet.

Marianne Fjellås, gruppeleder i Kjøretjenesten TrondheimFoto: Kreftforeningen
Marianne Fjellås, gruppeleder i Kjøretjenesten Trondheim. Foto: Kreftforeningen

Comments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page