top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Digitale helsetjenester fra «nice to have» til «need to have»


Anders Melbye

Covid-19 har gjort at digitale helsetjenester og behandling i pasientens hjem har blitt en selvfølge. Anders Melbye, Chief Commercial Officer Checkware, presenterte hvordan og hvorfor deres markedsledende løsning for digital pasientmedvirkning nå har blitt anskaffet av alle helse-regionene i Norge.

Anders diskuterte hvordan digitale helsetjenester har gått fra å være «nice to have» til «need to have». Krav til effektivisering og nye måter å jobbe på og tilgang til teknologi gjør tjenesteinnovasjonen mulig. Covid-19 har akselerert behovet for digitale tjenester for behandling og oppfølging av pasienter i hjemmet, gjort det til en selvfølge, og vil sannsynligvis akselerere bruken også. Infrastrukturen ligger der, behovet er stort; nå skjer det, mente Melbye.
Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Videre følger liveopptaket av Anders Melbye sin presentasjon på CCSDI-konferansen 2020.

Video: Valkyrien Productions


Videolink: https://youtu.be/Y2-4L5MyDSw


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page