top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Null hull - Design av en digital tjeneste for barn med tannbehandlingsangst

Som del av CCSDI-konferansen var det en egen Pecha Kucha sesjon med studentpresentasjoner.


Astrid Vik og Therese Federl, er masterstudenter i informatikk ved NTNU. De presenterte 'Null hull – Hvorfor og hvordan vi designer en digital tjeneste for barn med tannbehandlingsangst'.


Astrid Vik og Therese Federl presenterte sitt arbeid med design av en digital tjeneste for barn med tannbehandlingsangst. De forteller at så mange som mellom 10 til 20 prosent av unge har det som kan klassifiseres som tannbehandlingsangst. Denne angsten kan sitte i lenge hvis den ikke blir behandlet, og kan ha store helsemessige konsekvenser for barnet senere i livet. Det eneste eksisterende behandlingstilbudet i Norge er Trygge barn i tannbehandling (Tbit). Dette tilbudet finnes kun i Trondheim, og det er for tiden lange ventelister for å få behandling. Astrid og Therese ønsker derfor å se på mulighetene for en digital løsning som kan tilby barn enkel behandling basert på behandlingspraksisen til Tbit. For at løsningen skal treffe målgruppen best mulig, planlegger de å bruke en brukersentrert og iterativ designprosess for å få innspill fra behandlere, barn med tannbehandlingsangst og deres foresatte. Oppgaven er en del av innovasjonsprosjektet T-TBiT "Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling" som er et samarbeid mellom Kompetansesenteret Tannhelse Midt (Tkmidt), Sintef Digital og Trøndelag Fylkeskommune.


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Videre følger liveopptaket av Astrid Vik og Therese Federl sin presentasjon på CCSDI-konferansen 2020.

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page