top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Samskaping in progress: Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Jonathan Romm, designer ved Halogen presenterte 'Samskaping in progress: Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner. Et Stimulab-prosjekt med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett fasilitert av Halogen og Rambøll'.


Romm presenterte et Stimulab-prosjekt som Halogen har jobbet med. Målet med prosjektet er helhetlige pasientforløp gjennom å legge til rette for bedre samhandling, basert på at innovasjon innen helse krever samtidig forståelse av behov på individ, tjeneste- og systemnivå. Med utgangspunkt i prosessene i den triple diamanten, og fasene den har som diagnose, mulighetsrom og løsning, beskrev Romm arbeid med intervjuer og analyse, designsprinter og samskaping, og hvordan dette har vært preget av covid-19.


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Grunnet reiserestriksjoner kunne ikke Jonathan Romm delta på Dokkhuset i Trondheim, og han hadde derfor en digitalpresentasjon. Videre følger presentasjonen fra CCSDI-konferansen 2020.

Streamingsproduksjon: Valkyrien Productions


Lenke til videoen: https://youtu.be/TR9AWFrRtSE

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page