top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Utvikling av redskaper for evaluering og kvalitetssikring av samskapingsprosesser

Den 16. september 2020 møtet forkjellige partnere fra CCSDI klyngen for en workshop. Workshopen hadde som mål å starte med utviklingen av redskaper for evaluering og kvalitetssikring av samskapingsprosesser. Samskaping er sentralt for å få til innovasjon i helsesktoren, men enten så lenge finnes det ingen/få? redskapper for å sikre kvaliteten av prosessen.


(Prototyper av) redskapene som blir utvikletr skal senere testes ut og er ment til å bli en felles ressurs for alle som driver med samskapingsprosesser i helsesektoren.


Workshopen ble holdt i regi av SINTEF. Partnere som var med representerte Halogen, AHO Design, NTNU, PwC, Nice Industridesign og Designit.


Bildene som viser her ble tatt under workshopen. Bilder: Designit.

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page