top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Fremtidens digitale utadvendte sykehus - Et paradigmeskifte for helseforetakene i Midt-Norge.

Jarl Reitan, tjenestedesigner ved St. Olavs hospital presenterte 'Fremtidens digitale utadvendte sykehus - Et paradigmeskifte for helseforetakene i Midt-Norge' på CCSDI-konferansen 2020.


I presentasjonen reflekterte Reitan over foretakets endring fra å ha et umodent til å ha et proaktivt forhold til innovasjon, og det å jobbe med kontinuerlig forbedring. Han snakket om merkevarebygging som en ny utfordring, og om arbeidet med å skape et mer utadvendt sykehus som tilrettelegger for aktive og informerte pasienter. Med Covid-19 har for eksempel antallet videokonsultasjoner økt betydelig. Så langt i 2020 er det gjennomført 31,000 videokonsultasjoner, sammenlignet med 200 videokonsultasjoner i 2019. Tydelig lederforankring, tidlig valg av verktøy, og regionalt samarbeid har gjort St. Olavs gode på dette området. Samtidig gjenstår fortsatt arbeid, blant annet å identifisere hvor denne typen konsultasjoner er spesielt godt egnet.


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Videre følger liveopptaket av Jarl Reitan sin presentasjon på konferansen.

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions


Lenke til videoen: https://youtu.be/THakSnnN1SQ

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page