top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Min T2D - Helhetlig og personsentrert tjeneste med avstand

Mari Mørkeset Sandbakk, tjenestedesigner ved Helseinnovasjonssenteret, presenterte 'Min T2D: Helhetlig og personsentrert tjeneste på avstand' på CCSDI-konferansen 2020. Hun fortalte om Min T2D, en tjeneste for diabetesoppfølging på avstand, som utvikles gjennom forskning og tjenestedesign.


En helhetlig og personsentrert tjeneste forutsetter godt samarbeid og nærhet til brukerne. Hvordan får vi til dette på avstand? Gjennom prosjektet Min T2D utvikles et nytt tilbud for opplæring og oppfølging av personer med diabetes type 2. På tross av nedstenging og krav om avstand til deltakerne har prosjektet høsten 2020 loset 48 deltakere gjennom første del av en studie hvor konseptet blir testet og kvalitetssikret.


Hustadvika og Kristiansand kommune er pilotkommuner. Tilbudet har en varighet på 12 uker, og omfatter undersøkelse, aktivitetsplan der deltakerne velger og deltar på aktiviteter som ernæringsskole og fysisk aktivitet, og til slutt evaluering. Erfaringen så langt er at e-læringskurs og digitale gruppesamtaler fungerer for å fylle informasjonsbehovet, men man ser behovet for å møtes fysisk for å utvikle fellesskapsfølelsen, følelsen av tilhørighet og aksept. Målet er å spre tilbudet over hele landet, og man ser overføringsverdi til andre pasientgrupper.


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Videre følger liveopptaket av Mari Mørkesett Sandbakk sin presentasjon: Min T2D - Helhetlig og personsentrerte tjeneste med avstand.

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions


Lenke til videoen:Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page