top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

Vilje Bionics - Utvikling av et motorisert eksoskjellet til pasienter med kraftsvekkelse i arm

Som del av CCSDI-konferansen var det en egen Pecha Kucha sesjon med studentpresentasjoner. Vårin Vaskinn, masterstudent ved NTNU, presenterte 'Vilje Bionics – Utvikling av et motorisert eksoskjelett til pasienter med kraftsvekkelse i arm' på CCSDI-konferansen 2020.

Vårin Vaskinn

Vårin Vaskinn er sykepleier, co-Founder i Vilje Bionics og masterstudent ved NTNUs Entreprenørskole. Hun presenterte Vilje Bionics og hennes masteroppgave. Vilje Bionics jobber med utviklingen av et motorisert eksoskjelett til pasienter med kraftsvekkelse i arm. Med vekt på brukermedvirkning og sitt arbeid med å utvikle hjelpemiddelet videre skal Vårin i sin masteroppgave utforske hvilken metode som er best egnet til å innhente informasjon fra pasientene.


Denne presentasjonen ble holdt på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Videre følger liveopptaket av Vårin Vasking sin presentasjon på CCSDI-konferansen 2020.

Streamingproduksjon: Valkyrien Productions

Lenke til videoen: https://youtu.be/yiY-HsNMWy8

Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page