top of page
CCSDI Podcast
logo_design&helse.jpg

In CCSDI's podcast series, Anita, Marikken and Jonas talk to various actors who work with design and health. They talk about different experiences, challenges, opportunities and motivations. Hope you are inspired by listening to this series!

(The podcasts are in Norwegian.)

Pod3_image1.jpeg

Episode 01 

Motivasjon for å jobbe med tjenestedesign, samskaping og innovasjon innen helse.

I denne podkastserien tar Anita, Marikken og Jonas en prat med ulike aktører som jobber med design og helse. De snakker om ulike erfaringer, utfordringer, muligheter og motivasjon. Håper dere blir inspirert av å høre på denne serien!

Episode 02 

CheckWare.jpg

Hva skal til for at næringslivet lykkes med innovasjoner i helsetjenesten?

Vi lever lengre og har et skrikende behov for flere varme hender. Kan næringslivet bidra ved bruk av IT/teknologi i helsetjenesten? Stig Husby, Chief Technology Officer hos Checkware drar oss gjennom en spennende utvikling fra 70 – tallet og fremover i tid.

Episode 03

Kreftforeningen_Frivillig_Marianne02.jpg

Hva skjedde med tjenestetilbudet i Kreftforeningen da Covid19 inntok landet?

Tom Anders Stenbro, Distriktssjef Kreftforeningen i Midt Norge, forteller oss hvordan Kreftforeningen både endret sine tilbud og opprettet nye tilbud som en følge av Corona pandemien. Innovasjonen skjedde raskere. I Podkasten forteller Tom Anders hva han tror er årsaken.

helseinnovasjonsssenteret_edited.jpg
Helsinnovasjonet_logo_edited.jpg

Episode 04

Fra prosjektsøknad til implementering, skalering og spredning. 

Hva skal til for å lykkes med prosjekter? Mari Mørkeset Sandbakk, Tjenestedesigner og Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI, deler sin prosjekterfaring fra spesielt et prosjekt "Hospital at Home". De jobber i dag med implementering og skalering.

Episode 05

Nice.jpg

Hvordan jobber man digitalt med samskapingsprosesser?

Fysiske møter ble en sjelden opplevelse da Covid19 rammet oss. Jonas Asheim, Tjenestedesigner i Nice Industridesign, forteller oss hvordan han har opplevd endringene. Hva er fordelene og ulempene med fysiske møter versus digitale møter.

Episode 06 

Designit.jpg

Hvordan kan designere hjelpe organisasjoner med å forstå brukernes behov og forbedre tjenestene sine?

Kaja Misvær Kistorp, førsteamanuensis i tjenestedesign (AHO) og strategisk designdirektør i Designit, og Camilla Monrad-Krohn, senior tjenestedesigner i Designit, snakker om hvor givende det er å jobbe med ansatte i helsetjenesten for å skape bedre tjenester for innbyggerne. De bruker tjenestedesignmetodikk for å identifisere behov og skape bedre tjenester.

Episode 08

Kreftforeningen.jpg

Brukermedvirkning i regi av Kreftforeningen, hvordan jobbes det med dette?

Brukerinvolvering gjelder for oss alle, det vil si at det er viktig å få brukerne rundt bordet når nye tjenester skal utformes. De sitter på kunnskap som mange andre ikke har. Kreftpasienter og deres pårørende har en særegen kunnskap, sier Tom Anders Stenbro, Distriktssjef, Kreftforeningen i Midt Norge.

Episode 07 

StOlavs.jpg

Samskaping med personer med demens

Da Kristine Holbø, St. Olavs Hospital, begynte å jobbe med prosjekter for personer med demens, oppdaget hun at denne brukergruppen ble lite involvert i designprosessen. "Det er en gruppe som det er krevende å få med på designaktiviteter, og jeg ble nysgjerrig på hvordan deres stemme kunne inkluderes", sier Kristine 

bottom of page