top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CCSDI podkast, ep. 3: Hva skjedde med tjenestetilbudet i Kreftforeningen da Covid19 inntok landet?


I denne episoden snakker Anita, Jonas og Marikken med Tom Anders, distriktssjef i Kreftforeningen, Avdeling Midt Norge. Han forteller oss hvordan Kreftforeningen tok tak og endret sine tjenestetilbud og opprettet nye da Covid 19 inntok Norge 12.mars 2020. Alle eksisterende fysiske tilbud stengte pga. smittefaren.


Tom Anders Stenbro forteller oss hvordan Kreftforeningen både endret sine tilbud og opprettet nye tilbud som en følge av Corona pandemien. Innovasjonen skjedde raskere. I Podkasten forteller Tom Anders hva han tror er årsaken. Tom Anders forteller at det oppstod nærmest en unntakssituasjon også i Kreftforeningen. Hvordan fortsette å hjelpe alle de som har det tøffere enn noen gang under pandemien?


I mars 2020 var den årlige aksjonen "Krafttak mot kreft " akkurat satt i gang. Dette løste de med en Digital aksjon ved bruk at Facebook og Vipps. Tom Anders forteller også om en ny tjeneste som oppstod på grunn av at færre møtte til polikliniske kontroller. De opprettet en Følgetjeneste. Frivillige stod i kø for å hjelpe! Barn og ungdom ble rammet tyngst i denne perioden og det ble opprettet ulike Digitale møteplasser.


Kreftforeningen har i perioden jobbet målrettet og det har vært kort tid fra ide til lansering av nye tjenester. Tom Anders sier at noen årsaker til at de lyktes med dette var at pandemien utløste et potensial også internt. Vi hadde stor tilgang på frivillige, og de "tok rommet" og forvaltet ansvaret klokt. Mange av de var unge og de tok ting raskt. Det å tørre er også en lærdom, i tillegg til at omstillingstakten var raskere enn før epidemien.Lengde: 26 minutter 29 sek
Comments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page