top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

CCSDI podkast, episode 5: Hvordan jobber man digitalt med samskapingsprosesser?

Fysiske møter ble en sjelden opplevelse da Covid19 rammet oss. I denne episoden forteller Jonas Asheim, senier tjenestedesigner fra Nice Industridesign oss hvordan han har opplevd endringene. Hva er fordelene og ulempene med fysiske møter versus digitale møter.


"Internt i Nice hadde vi testet ut ulike digitale samskapingsverktøy, men vi hadde i mindre grad testet digital samskaping med kunder før pandemien brøt ut"


Kjernen i samskaping er å involvere og skape noe sammen, og å få deltakerne til å se perspektiver fra ulike vinkler. Jonas opplevde at den største utfordringen var å finne gode måter å inkludere og involvere deltakerne i en heldigital verden, hvor ulike kompetanse og utstyr står i veien for muligheten til deltagelse og eierskap. Det gjorde at vi brukte mye tid på å finne effektive måter lære bort ulike samhandlingsverktøy, som for eksempel Miro.


Jonas sier at det viktigste ved digitale workshops er "onboardingen", at man starter med likt utgangpunkt.

- Sørg for at alle kan bruke samhandlingsverktøyene, gjerne på forhånd

- Start med å informere om formålet med møtet og forventingene man har til deltagelse.

- Be alle ha kamera på

- Anerkjenn gjerne utfordringene som kommer med digital samskaping.

- Unngå digital utmattelse. Ha nok pauser, og tid til litt snacks

- Ha med en «teknikker» som kan hjelpe til hvis noen faller fra


Jonas avslutter med at han savner fysiske møter, men at vi kanskje i fremtiden lander på en hybridløsning


https://anchor.fm/ccsdi/episodes/Hvordan-jobber-man-digitalt-med-samskapingsprosesser-e1jkbph


Tid: 38 min 40 sekund


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page