top of page

Minimal Title

  • Carlijn Vis, SINTEF

StimuLab - Brukerorientert offentlig innovasjon. Erfaringer fra frontlinjen

Benedicte Wildhagen ved DOGA presenterte 'StimuLab: Brukerorientert offentlig innovasjon - erfaringer fra frontlinjen' på CCSDI-konferansen 2020.


StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign og skal bidra til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Ordningen stimulerer virksomheter til å samarbeide om å utforske, forstå og løse felles floker for å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne og forvaltningen mer effektiv. Slik bidrar StimuLab til å øke innovasjonstakten i offentlig sektor og skape gevinster for samfunnet.Benedicte Wildhagen

Benedicte Wildhagen er seniorrådgiver i DOGA. Hun har opparbeidet dyp kompetanse i planlegging for strategisk og taktisk bruk av design i offentlig og privat sektor og har lang erfaring med å utvikle brukersentrert innovasjonsarbeid innenfor, eller mellom offentlige organisasjoner, gjerne med høy grad av kompleksitet. Benedicte har siden starten i 2016 vært ansvarlig for DOGAs arbeid med StimuLab, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. Hun har både akademiske og profesjonell bakgrunn innen design, og er ansvarlig for fagområdene system- og tjenestedesign i DOGA.
Benedicte holdt denne presentasjonen på CCSDI-konferansen 2020. Tema for konferansen var: «Fra krise til kreativitet og innovasjon: Hvordan mennesker, helsetjenester og samfunn responderer på globale endringer og betydningen for fremtidens løsninger».


Årets konferanse ble gjennomført som en hybrid-konferanse den 2.november 2020: På Dokkhuset i Trondheim med livestreaming slik at publikum kunne delta digitalt. Årets tema tok for seg ulike perspektiv, erfaringer og innsikter om hvordan en global forstyrrelse som Covid-19 pandemien påvirker oss som samfunn: fra individ til systemperspektiv. Formålet med konferansen var å bidra til erfaringsdeling, kompetansebygging og kunnskapsutvikling.


Grunnet reiserestriksjoner kunne ikke Benedicte Wildhagen delta på Dokkhuset i Trondheim, og hennes presentasjon er derfor en digitalpresentasjon. Videre følger presentasjonen som ble holdt på CCSDI-konferansen 2020.

Video: Valkyrien Productions


Lenke til videoen: https://youtu.be/AXVQgufbulkComments


Enkeltinnlegg: Blog_Single_Post_Widget

Our Recent Posts

bottom of page